882 628 360

kontakt@krzysztofkedziora.pl

www.krzysztofkedziora.pl

ul. Braterstwa Narodów 33/6, 82-500 Kwidzyn

06 stycznia 2021

Utajone zakażenie prątkiem gruźlicy jest stanem braku choroby obecnie. Jednocześnie jest potencjalnie niebezpieczne na przyszłość, gdyż może prowadzić do rozwinięcia gruźlicy. Jest to problem szczególnie istotny u pacjentów, którzy mają zostać poddani leczeniu biologicznemu, lub są w trakcie immunosupresji
w przebiegu choroby, wywołanej przez stosowane leki (np. po przeszczepie).

Zadaniem pulmonologa jest stwierdzenie zakażenia prątkiem gruźlicy w przeszłości, wykluczenie gruźlicy płuc, zaproponowanie schematu leczenia profilaktycznego minimalizującego rozwinięcie się gruźlicy
i właściwy nadzór nad leczeniem.

Do postawienia diagnozy służą przede wszystkim właściwie zebrany wywiad, badania krwi, odczyny skórne (próba tuberkulinowa), badania radiologiczne płuc...

 

 

Utajone zakażenie prątkiem gruźlicy

Rezerwacja wizyty