rezerwacja wizyty

27 kwietnia 2018
Guzki w płucach są wykrywane przypadkowo podczas badań tomokomputerowych klatki piersiowej lub intencjonalnie w trakcie badań przesiewowych tomografii komputerowej niskiej dawki (np. badanie BIS). Na podstawie ich wielkości, położenia, kształtu, czynników ryzyka choroby nowotworowej decyduję o dalszym postępowaniu. Zalecam odstąpienie od kolejnych badań z powodu nieistotności (ważkości) guzków, określam termin kolejnego badania rentgenowskiego, kieruję na bronchofiberoskopię i/lub biopsję płuca, na zabieg chirurgiczny...
27 kwietnia 2018
Leczenie gruźlicy ambulatoryjne (domowe) po okresie leczenia szpitalnego. Kontrola bezpieczeństwa leczenia, dobór dawki leku, zmiana leczenia w przypadku nietolerancji. Badania RTG i bakteriologiczne na koniec leczenia.
27 kwietnia 2018
Podejrzenie sarkoidozy i włóknienia płuc wysuwane jest najczęściej po wykonaniu badania RTG klatki piersiowej. Stwierdzane są nieprawidłowości (cienie), które na ogół wymagają potwierdzenia w dokładniejszych badaniach rentgenowskich (tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości). Zawsze konieczna jest ocena sprawności oddychania (tzw. mechanika oddychania: spirometria, pletyzmografia całego ciała, dyfuzja CO). Nieraz wymagane jest ostateczne potwierdzenie na podstawie próbki węzłów chłonnych, wycinków oskrzeli, czy fragmentu miąższu płuca. O zasadności wykonania poszczególnych badań indywidualnie decyduje lekarz...

ul. Ateny 8, Osowa

80-299 Gdańsk, woj. pomorskie

www.krzysztofkedziora.pl

kontakt@krzysztofkedziora.pl

882628360