Rezerwacja wizyty

Powikłania płucne COVID-19

Chorobę COVID-19 można przechorować bezobjawowo, z objawami mało lub silnie nasilonymi. Można przybyć chorobę w domu, na oddziale szpitalnym, na intensywnej terapii. Po chorobie mogą utrzymywać się bądź wystąpić różnie późno uciążliwe objawy: kaszel, uczucie zmęczenia, płytki lub trudny oddech (duszność)...
U części pacjentów nasilają się zwłóknienia w płucach, występują dodatkowe nadkażenia (np. grzybicze), jest konieczność długotrwałego oddychania tlenem w warunkach domowych (DLT).

Wymienione kategorie problemów wymagają oceny pulmonologicznej, wskazania krótko- i długookresowych zagrożeń, możliwych do osiągnięcia celów i zastosowania sprawdzonego/uznanego leczenia, bądź zrezygnowania z leczenia niesprawdzonego, nieskutecznego, szkodliwego.

06 stycznia 2021

ul. Braterstwa Narodów 33/6, 82-500 Kwidzyn

www.krzysztofkedziora.pl

kontakt@krzysztofkedziora.pl

882 628 360