882 628 360

kontakt@krzysztofkedziora.pl

www.krzysztofkedziora.pl

ul. Braterstwa Narodów 33/6, 82-500 Kwidzyn

17 maja 2018

Domowe leczenie tlenem jest formą terapii (jak tabletki), gdzie zastosowany środek tlen jest lekiem "zapisywanym na receptę". Receptą jest zaświadczenie o zakwalifikowaniu pacjenta do DLT z podaniem czasu podawania tlenu, ilości tlenu na minutę (zwykle od 0,5 do 5 litrów), sposobu podawania tlenu (kaniula donosowa, maska twarzowa). Podawanie tlenu o dowolnym przepływie bez przeprowadzenia kwalifikacji (sprawdzenia poziomu tlenu, dwutlenku węgla i ewentualnej kwasicy we krwi pacjenta), może być bardzo niebezpieczne. Podobnie jak podanie zbyt dużej dawki leku w tabletce. W trakcie terapii pacjenci wymagają nadzoru lekarskiego, okresowych badań gazometrii krwi (równowagi kwasowo-zasadowej).

Najczęściej użycia tlenu w domu wymagają chorzy z POChP, włóknieniem płuc, obecnie także po COVID-19, rzadko z bardzo nasiloną astmą oskrzelową.

Domowe leczenie tlenem (DLT)

Rezerwacja wizyty