rezerwacja wizyty

Domowe leczenie tlenem (DLT)

Domowe leczenie tlenem jest formą terapii (jak popularne tabletki), gdzie zastosowany środek tlen jest lekiem. Jest lekiem "zapisywanym na receptę". Receptą jest zaświadczenie o zakwalifikowaniu pacjenta do DLT z podaniem czasu podawania tlenu, ilości tlenu na minutę

(od 0 do 4 litrów), sposobu podawania tlenu (kaniula donosowa, maska twarzowa). Podawanie tlenu o dowolnym przepływie bez przeprowadzenia kwalifikacji (sprawdzenia poziomów tlenu, dwutlenku węgla i kwasicy we krwi pacjenta), może być bardzo niebezpieczne. Podobnie jak podanie zbyt dużej dawki leku w tabletce. W trakcie terapii pacjenci wymagają nadzoru lekarskiego, okresowych badań gazometrii krwi (równowagi kwasowozasadowej).

Najczęściej użycia tlenu w domu wymagają chorzy z POChP, włóknieniem płuc, rzadziej z bardzo nasiloną astmą oskrzelową.

01 maja 2018

ul. Ateny 8, Osowa

80-299 Gdańsk, woj. pomorskie

www.krzysztofkedziora.pl

kontakt@krzysztofkedziora.pl

882628360